स्टिल लाडल फर्नेस

स्टिल लेडल फर्नेसका लागि अपवर्तकहरू

हामी स्टिल लेडल फर्नेसका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
म्याग्नेशिया कार्बन ईंट, फायरक्ले ईंट, उच्च एल्युमिना ईंट, विशेष एल्युमिना ईंट, कोरन्डम ईंट, सिलिका ईंट