स्टिल बेसिक अक्सिजन फर्नेस

स्टिल बेसिक अक्सिजन फर्नेसका लागि अपवर्तकहरू

हामी स्टिल बेसिक अक्सिजन फर्नेसका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
म्याग्नेशिया कार्बन ईंट---कार्यरत तह
म्याग्नेशिया ईंट---सुरक्षा तह