रोटरी भट्ठा

रोटरी भट्ठा

हामी रोटरी भट्ठाका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
फायरक्ले ईंट, उच्च एल्युमिना ईंट, विशेष एल्युमिना ईंट, कोरन्डम ईंट, सिलिका ईंट, म्याग्नेशिया क्रोम ईंट, म्याग्नेशिया हर्सिनाइट ईंट, म्याग्नेशिया स्पिनल ईंट