टोरपेडो कार

टर्पेडो कारको लागि रिफ्रेक्टरीहरू

हामी टोरपेडो कारका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
Al2O3-SIC-C ईंट, कास्ट गर्न मिल्ने अपवर्तक