फलामको लाड

आइरन लाडलका लागि अपवर्तकहरू

हामी आइरन लाडलका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
Al2O3-SIC-C ईंट, फायरक्ले ईंट