आइरन ब्लास्ट फर्नेस

आइरन ब्लास्ट फर्नेसका लागि अपवर्तकहरू

हामी आइरन ब्लास्ट फर्नेसका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
म्याग्नेशिया कार्बन ईंट, फायरक्ले ईंट, उच्च एल्युमिना ईंट, विशेष एल्युमिना ईंट, कोरन्डम ईंट, सिलिका ईंट, Al2O3-SIC-C ईंट