इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस

विद्युतीय आर्क फर्नेसका लागि अपवर्तकहरू

हामी विद्युतीय आर्क फर्नेसका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
उच्च एल्युमिना ईंट, म्याग्नेशिया ईंट, म्याग्नेशिया कार्बन ईंट